blatyschodynagrobkiogrodzeniablatyparapetywnętrza

Zapytania ofertowe nr 1/2017, nr 2/2017 oraz nr 3/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. na potrzeby realizowanego projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej”.

 

Firma PPHU ANT-MAR Bis s.c., Kalej, ul. Szkolna 5a, 42-130 Wręczyca Wielka zaprasza do złożenia ofert na realizację Zadania 1 „Zakup środków trwałych” oraz Zadania 2 „Zakup wartości niematerialnych i prawnych”, na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: WND-RPSL.03.02.00-24-018C/17-001 z dnia 27 lutego 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 27.04.2017 r. na dostawę piły mostowej monoblok wraz z oprogramowaniem.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1_2017_PMM_OP

Formularz ofertowy_1_2017_PMM_OP

OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_1_2017_PMM_OP

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 27.04.2017 r. na dostawę piły linowej do cięcia bloków kamiennych (2 szt.)

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2_2017_PLdCB

Formularz ofertowy_2_2017_PLdCB

OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_2_2017 _PLdCB

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 27.04.2017 r. na dostawę urządzenia do pomiaru.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3_2017_UP

Formularz ofertowy_3_2017_UP

OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_3_2017_UPData opublikowania ogłoszeń ofertowych: 27.04.2017r.